fredag 16 maj 2008

Att skriva på blad...

Vi fick en beställning där vi skulle skriva texten på blad istället för på band...det passar ju in i dagens ekomode!

Inga kommentarer: